footer logo

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА САЛОНИ MURPHY

Дата: 13.09.2023

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.      Настоящите Общи условия регулират отношенията с Вас – нашите клиенти и посетители при използване на услугите, предоставяни чрез нашия уебсайт.

2.      Уебсайтът: https://murphystyle.com/ (сайтът, уебсайтът) е собственост на „МЪРФИ М” ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кожух Планина” бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап.13.

3.      Данните за контакт с Дружеството включват:

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 3, ет. 1

T: +359 (2) 981 27 48

M: +359 (0) 887 427 192

E: grafa@murphystyle.com

 

УСЛУГИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА УЕБСАЙТА

 

4.      Посещението и разглеждането на уебсайта https://murphystyle.com/ е свободно и безплатно.

5.      За да посетите и разгледате уебсайта е необходимо едновременно:

5.1.   Да осигурите устройство и интернет връзка, които Ви позволяват разглеждането на сайта.

5.2.   Да имате инсталиран браузър, който позволява използването на бисквитки (в противен случай, сайтът може да не функционира правилно).

6.      Чрез уебсайта Ви предоставяме следните услуги:

6.1.   Публикуване на актуална информация за предлаганите услуги;

6.2.   Създаване и използване на регистриран профил;

6.3.   Извършване на онлайн резервация за използване на услугите ни;

6.4.   Достъп до електронния ми магазин MurphyShop;

6.5.   Изпращане на кандидатура за заемане на свободна позиция;

6.6.   Абонамент за получаване на новини;

6.7.   Осъществяване на връзка с нас чрез формата за контакт.

7.      Услугите, предоставяни чрез уебсайта са предназначени за лица навършили 14-годишна възраст.

8.      Като Доставчик на посочените услуги, си запазваме правото по всяко време да променяме (като добавяме нови или премахваме съществуващи) предоставяните услуги или определени функционалности на уебсайта, за което ще извършим съответните промени в настоящите Условия.

СЪЗДАВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАН ПРОФИЛ

1.      Регистрираният профил Ви позволява да проследявате и управлявате услугите, които използвате, като регистрирането на профил не е задължително, за да използвате услугите на сайта.

2.      За да се регистрирате е необходимо:

2.1.   Да изберете функционалността за регистрация, достъпна на уебсайта:

2.1.1.      Да посочите имената си и да определите парола за отдалечен достъп – можете да ги промените във всеки момент, чрез съответните функционалности, достъпни от профила Ви.

2.1.2.      Да посочите електронна поща и телефонен номер – необходими са, за да осъществяваме комуникация с Вас във връзка с услугите, които Ви предоставяме. На този адрес/телефонен номер ще изпращаме електронната кореспонденция, свързана с използването на уебсайта напр. за потвърждаване на резервация или при искане за промяна на паролата за достъп. Можете да се регистрирате с определени електронна поща и телефонен номер само веднъж.

2.1.3.      Да посочите пола си – за да може правилно да определим времето, което ще ни бъде необходимо, за да Ви обслужим.

2.1.4.      Да декларирате, че приемате настоящите Условия и сте информирани за дейностите по обработка на личните данни, чрез наличната функционалност на Платформата – без приемане на настоящите Условия, регистрация не може да бъде извършена.

2.1.5.      Да натиснете бутона „Регистрация“ – преди натискането на бутона “Регистрация”, имате възможност да прегледате и редактирате посочената от Вас информация. При извършване на регистрацията се задължавате да предоставите верни и актуални данни. В случай на промяна сте длъжни своевременно да актуализирате данните, посочени при регистрацията.

2.1.6.      Изборът на бутон „Регистрация”, представлява електронно изявление, с което сключвате договор с нас съгласно настоящите Условия.

2.1.7.      След избор на бутона „Регистрация“, ще Ви изпратим писмо за създаването на регистрацията. С писмото за успешното регистриране, Ви информираме, че потвърждаваме получаването на изявлението Ви за сключване на договора.

3.      Да изберете опцията за вход с Фейсбук – при избора на тази възможност, приложението Fitsys, което използваме за управление на клиентската ни информация, ще получи неограничен достъп до информацията, която споделяте, и Facebook ще записва, когато приложението Fitsys използва достъпа си. Повече информация е достъпна чрез публикуваната Политика за поверителност и Условия за ползване на Fitsys.

4.      Регистрираният профил Ви позволява използването на следните услуги:

4.1.   Достъп до и управление на информацията за предстоящи и минали посещения;

4.2.   Достъп до информация за закупените от електронния магазин продукти;

4.3.   Достъп до информация за натрупаните суми в рамките на програмата ни за лоялни клиенти;

4.4.   Достъп до информация за закупените от Вас абонаментни програми;

4.5.   Възможност за запазване на час чрез функционалностите на уебсайта;

4.6.   Достъп до информация за личните Ви данни;

4.7.   Достъп до публикуваните на сайта новини.

5.      При прекратяване на регистрацията Ви няма да сте в състояние да получавате услугите, предоставяни на регистрираните потребители. Регистрацията Ви се прекратява:

5.1.   По Ваше искане, направено изрично в свободен текст на следния имейл: grafa@murphystyle.com – ще прекратим регистрацията Ви в едномесечен срок от получаване на искането.

5.2.   Ако профилът Ви не е използван повече от 5 години – с едномесечно предизвестие.

5.3.   При нарушаване на настоящите Условия или действащото законодателство – след установяване на нарушението.

5.4.   В други случаи, по наша преценка, с предварително едномесечно предизвестие. При представяне на предизвестието, ще Ви информираме за причините, които налагат прекратяването.

6.      При прекратяване на регистрацията и съответно на договора с нас, профилът и данните, които съдържа, няма да бъдат достъпни през уебсайта. Ще запазим данните в нашата база данни за необходимия период, след което ще ги анонимизираме.

7.      Ако желаете да изтеглите и съхраните данни, намиращи се в профила Ви преди да прекратите регистрацията си, можете да упражните правото си на преносимост, по начините посочени в Декларацията за поверителност.

ИЗВЪРШВАНЕ, ПРОМЯНА И ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

8.      Задължаваме се да Ви предоставим избраната от Вас услуга само след предварителна резервация за часа и датата и избор на специалиста, който ще я извърши.

9.      Резервация на час е необходима за всички предоставяни услуги и може да бъде извършена по един от следните начини:

9.1.   По телефона в рамките на обявеното работно време: T: +359 (2) 981 27 48; M: +359 (0) 887 427 192

9.2.   Чрез имейл: grafa@murphystyle.com;

9.3.   Чрез мобилното приложение MuphyStyle;

9.4.   Чрез официалните профили на салони Murphy в приложенията Фейсбук (Салони MURPHY) и Инстаграм (murphystyle).

9.5.   Чрез установените начини за директна комуникация с нашите специалисти.

9.6.   Чрез функционалностите на уебсайта, достъпни за регистрирани в уебсайта потребители;

9.7.   Чрез функционалностите на уебсайта за бърза резервация без регистрация.

10.  Стойността на проведена процедура в салона може да бъде  различна от стойността, посочена в резервацията, напр. поради промяна на цените /процедурите се заплащат по актуалните към момента на извършването им цени/, промяна на процедурата в следствие на консултация на място в салона или допълване на вече направената резервация с допълнителни процедури.

11.  Резервация може да бъде отменена по всеки от начините за извършването ѝ не по-късно от 24 часа от резервирания час.

12.  В случай, че искате да отмените резервация в рамките на по-малко 24 часа от резервирания час, отмяната се извършва само  с обаждане на номер: 0887427192.

13.  Ако  използвате правото си на отмяна в рамките на по-малко от 24 часа три пъти (за три различни дати), имаме право да откажем да ви обслужваме в бъдеще.

14.  В случай, че имате резервация, но не дойдете в определеното време, дължите цялата сума за услугата с пропуснатия резервиран час при следващото Ви посещение при нас.

15.  При закъснения до 10 минути за резервация с времетраене  30 минути, и закъснение до 15минути  за резервация с времетраене 60 минути и повече – запазваме правото си да отменим часа и по желание на клиента да запишем друг час.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

16.  Кандидатстване чрез сайта може да се извърши за конкретна обявена позиция или можете да ни изпратите кандидатурата си за бъдеща свободна позиция. Във втория случай, ще се свържем с Вас, ако в следващите 6 месеца имаме позиция подходяща за Вас. В противен случай, ще изтрием данните ви след изтичане на този срок

17.  Изпращането на кандидатура за присъединяване към екипа се извършва без регистрация.

АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ

18.  Абонаментът за новини ще ни позволи да Ви изпращаме периодично (около веднъж месечно) актуална информация за предлаганите от нас стоки и услуги.

19.  Извършва чрез посочване на електронна поща и избор на бутон „Абонамент“.

20.  Можете да се откажете от абонамента по начините посочени във всеки имейл с търговска информация, който получавате или чрез имейл в свободен текст, изпратен до: grafa@murphystyle.com.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

9.      Ваучерът Ви дава право да използвате кредит при заплащането на нашите услуги на стойност съответстваща на стойността на ваучера.

10.  Подаръчен ваучер може да бъде закупен на място в салона ни или чрез електронния ни магазин: https://shop.murphystyle.com/index.php?route=account/voucher.

11.  Издаденият от нас ваучер може да се използва за заплащане на всички предоставяни услуги при спазване на следните условия:

11.1.                    Ваучерът може да бъде използван в рамките на срока, посочен върху самия документ.

11.2.                    Ваучерът може да се използва за пълно или частично плащане на цената на услугата.

11.3.                    Когато цената на услугата е по-голяма от стойността на ваучера, клиентът доплаща разликата при получаването на услугата.

11.4.                    В случай че стойността на ваучера е по-голяма от цената на използваните услуги, остатъчният баланс може да бъде използван за бъдещи услуги, съобразно срока на валидност.

11.5.                    За заплащане на една услуга може да се използват повече от един ваучер.

11.6.                    За промяна на получателя на вече издаден ваучер, е необходимо посеченият получател да се свърже с нас и да ни уведоми за промяната преди използването му.

11.7.                    Кредитът по ваучера не може да бъде разменян за пари в брой.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА

12.  За да възнаградим Вашата лоялност, създадохме програма за лоялни клиенти.

13.  При завършено плащане на всяка услуга, Вие добавяте към баланса си “точки лоялност”, равни на 1% от стойността на услугата. При използване на точките ги приравняваме на равностойна парична сума, която може да бъде използвана за пълно или частично плащане на стоки и услуги нашите салони.

14.  За участие в програмата за лоялни клиенти е необходимо да имате регистриран профил на уебсайта ни и/или в мобилното ни Приложение.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

15.  В процеса на използване на уебсайта, ние събираме и обработваме определен обем информация за Вас, която представлява лични данни. Подробна информация за обработваните данни и за извършваните дейности по обработка се съдържат в Декларацията за поверителност при обработката на личните данни на клиентите на салони „Мърфи“.

16.  Като клиент се задължавате да не предоставя повече лични данни от необходимите за предоставянето на съответната услуга. В случай на съмнение, можете да се обърне към нас за конкретизиране на необходимите данни.

17.  Ако ни предоставите повече данни от необходимите, ние ще ги изтрием в разумен срок, но не по-късно от 30 дни от получаването им.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

18.  Като Доставчик на услугите си запазваме правото да изменяме едностранно настоящите Условия при промяна на услугите или при нормативни изменения. Новите условия се публикуват на уебсайта и се прилагат само занапред.

19.   Ще Ви уведомим за промените в 7-дневен срок от извършването им на посочената при регистрацията електронна поща и ще Ви предоставим възможност да се запознаете с промените.

ДРУГИ

20.  В настоящите Условия използваме термините със следното съдържание:

20.1.                    Електронно изявление – словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията.

20.2.                    Доставчик – „МЪРФИ М“ ЕООД.

20.3.                    Клиент – физическо лице, което използва услугите, предоставяни от Доставчика.

20.4.                    Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

20.5.                    Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

20.6.                    Регистриран профил (профил, личен профил) – индивидуален запис в информационната система, чрез която функционира уебсайтът, създаван за всяко лице, което желае да използва услугите, предоставяни на регистрираните потребители. Създаването на профил позволява да бъдат използвани част от услугите и запазва данни за начина, по който лицето използва, предоставяните от Доставчика услуги.

21.  Предоставяме всички услуги на езиците, на които е достъпен уебсайтът.

22.  Договорът, съгласно настоящите Условия, се сключва на езика, на който използвате сайта, и е свободно достъпен на следния адрес: https://murphystyle.com/terms-cond/.

23.  С приемането на настоящите Условия, се съгласявате, че електронните изявления, извършени чрез уебсайта, чрез социалните мрежи и/или чрез регистрираната от Вас електронна поща, както и електронните изявления, направени от нас към Вас, които са подписани с обикновен електронен подпис, се считат за подписани със саморъчен подпис.

24.  Ако сте потребител и считате, че настоящите Условия, засягат правата Ви, обърнете се към Комисия за защита на потребителите:

24.1.                    Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6

24.2.                    Тел.: +359 2 980 25 24

24.3.                    Факс: +359 2 988 42 18

24.4.                    Гореща линия: 0700 111 22

24.5.                    Уеб сайт: www.kzp.bg

25.  По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

BulgarianEnglish

Created with ❤️ by Perlstyle Studio