Повече за продуктите

Общи условия на Играта „Играй и спечели с Murphy“

Раздел I

Общи разпоредби

 1. Тази игра се организира от Мърфи М ЕООД
 2. Период на Играта: 18.01 до 31.01 (включително).
 3. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт или услуга, предлаган от Oрганизатора.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на салони за красота Мърфи, членове на техните семействата, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на промоцията.
 5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.

 

Раздел II

Механизъм на Играта

 1. За да се включи в Играта,потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
 • Да отговори на публикувания във Фейсбук публикация въпрос. Отговорът се публикува като коментар под публикацията.
 • Да хареса фейсбук страницата https://www.facebook.com/Style.Murphy/

 

 

Раздел III

Награди

 1. Печелившият, 1 на брой, ще бъде изтеглен чрез електронен жребий автоматично на 1 февруари 2016 г. Спечелият трябва да се свърже с Организатора на лично съобщение, за да получи наградата си.
 2. Печелившият ще бъде обявен в пост на Facebook страницата Салони Murphy на Интернет адрес https://www.facebook.com/Style.Murphy/ в рамките на 24 часа от изтеглянето им (до 23:59 на следващия ден).
 3. Включвайки се в Играта, участниците се включват в томболата за следните награди:

3 броя процедури по избор за лазерна епилация с Elysion. Наградата не включва епилация на цели крака или цели ръце.

 1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 2. В случай на невъзможност отстрана на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.
 3. Награди, непотърсени в 7-дневен срок от спечелване на наградата или непотърсени награди в срока по т. 15, ще бъдат раздадени на случаен принцип между останалите участници, регистрирали се по време на Играта.
 4. Наградите ще бъдат реализирани в Салони за красота Murphy: София, бул. България 11 или София, ул. Граф Игнатиев 2 – по избор на печелившия, след предварително уговорен час.
 5. За да получи наградата си, печелившият участник трябва да изпрати данните си (три имена и телефон за връзка) на лично съобщение до Facebook профила на Murphy: https://www.facebook.com/Style.Murphy/

 

Раздел IV

Други

15. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други), за цели, свързани с Играта, разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, като заяви това по email на murphy@murphystyle.com

 

 1. Участниците в Играта са длъжни да спазват общите условия на Играта. Те ще бъдат достъпни на  www.murphystyle.com за целия период на промоцията.
 2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на http://www.murphystyle.com.
 3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 17, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 5. Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook.
 6. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за нарушаване на настоящите правила на промоцията от страна на участника.
 7. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.
 8. Участниците и победителят се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и други промоции, без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.

25. Участниците се съгласяват, че организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни    материали за бъдещи игри и промоции. В случай че участник пожелае да не получава подобна информация, може да заяви това по    email на . murphy@murphystyle.com

 

 1. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Facebook по каквито и да било причини.
 2. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участника по време на участието му в настоящата игра. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, същата се предоставя съгласно условията на нейния производител/разпространител.
 3. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата, също така организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време нат ранспортирането или складирането на наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 5. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с промоцията, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 6. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи, с цел повече участия в промоцията и нарушаване на механизмана играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 7. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие чрез намесата на компетентните органи.

 

Share
BulgarianEnglish

-20% на колагенова терапия GENOSYS MICRONEEDLING до края на април включително (от 130 лв. на 104 лв). Запази час днес!

Created with ❤️ by Perlstyle Studio