footer logo

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТ САЛОНИ MURPHY


Дата
: 01.09.2023

1.          Данни за администратора и за контакт с него.

Салони MURPHY са собственост на „МЪРФИ М” ЕООД, юридическо лице, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 175136385, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кожух Планина” бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап.13.

Данните за контакт с Дружеството включват:

Адрес: гр. София, ул. Граф Игнатиев 3, ет. 1

T: +359 (2) 981 27 48; M: +359 (0) 887 427 192

E: grafa@murphystyle.com  

Ние отчитаме, че за Вас е важно да разберете как събираме, съхраняваме и споделяме лични данни, обработвани при използването на предоставяните от нас услуги. В изпълнение на принципите за прозрачност и добросъвестност на обработката на Вашите данни, Ви предоставяме изискуемата информация чрез настоящата Декларация за поверителност.

2.         За кого е предназначена Декларацията?

Настоящата Декларация за поверителност е предназначена за всички лица, чиито лични данни обработваме във връзка с функционирането на салона ни. Такива лица могат да бъдат:

·         Посетители на уебсайта/профилите ни в социалните мрежи;

·         Регистрираните потребители на уебсайта;

·         Лица, направили резервация за получаване на нашите услуги;

·         Клиенти, които използват нашите услуги;

·         Получатели на ваучери за използване на нашите услуги;

·         Лица, отправили запитвания по телефона, чрез електронната поща или социалните мрежи;

·         Търговски партньори и техните служители;

3.         Какви лични данни обработваме, за какви цели и на какво основание и в какъв срок извършваме обработката?

Видът на личните данни, които обработваме зависи от целта, за която са ни необходими и от дейностите, при които получаваме данните.

3.1.       Посещение на уебсайта: https://murphystyle.com/

Когато посещавате уебсайта: https://murphystyle.com/, регистрираме в т.нар. лог файлове следните данни: IP адрес; използван уеб браузър, време на посещение на нашия уебсайт, посетени страници, прехвърлено количество данни. Обработваме тази информация, за да осигурим функционирането на уебсайта, като напр. за установяване на връзка с него, за установяване на грешки при функционирането им и за анализиране на сигурността на системата. Основанието за обработката на тази информация е гарантиране на легитимните ни интереси, които се състоят в постигане на посочените цели. Съхраняваме данни в максимално кратък срок, необходим за техническото функциониране на сайта.

При посещение на сайта създаваме данни, които съхраняваме на крайното Ви устройство до края на потребителската сесия. Съхраняването на тази информация е строго необходима за функционирането на сайта, поради което не е необходимо вашето съгласие.

3.2.       Регистриране на профил в уебсайта

Ако сте избрали да регистрирате профил на уебсайта ни, обработваме следните данни:

·         Регистрационни данни – имена, електронна поща и телефон, парола за достъп, пол, рождена дата

·         Информация за предстоящи и минали посещения – дата, час, вид на услугата, специалист, обект;

·         Информация за закупени от електронния магазин продукти;

·         Данни за натрупани точки от програмата за лоялни клиенти.

Посочените данни се обработват с цел създаване на профил (регистрационните данни) и функциониране на услугите, които предоставяме на регистрираните потребители (останалите данни). Основанието за обработката им е сключване и изпълнение на договор за цифрови услуги, които Ви предоставяме.

Запазваме данните докато е активна регистрацията Ви и за срок от 2 години след прекратяване на регистрацията Ви, което е необходимо за да сме в състояние да докажем спазването на законовите изисквания.

3.3.       Кандидатстване за свободни позиции

Когато кандидатствате за работа в Салони Мърфи, обработваме данните при посещение на сайта, както и данните, съдържащи се в представената от Вас автобиография. Подробна информация за обработката на личните данни в процеса на подбор на персонал, можете да намерите в нашата Декларация за поверителност при обработката на личните данни на кандидатите за работа.

3.4.       Записване на час за използване на услугите ни

При записване на час за използване на нашите услуги, изискваме предоставянето на клиентски данни, включващи имена, телефонен номер и/или електронна поща, време и вид на услугата, която искате да използвате, специалист, който сте избрали да Ви я предостави. Обработваме тези данни с цел подобряване на качеството на услугите и на обслужването, чрез създаване на график за предоставяне на услугите и уведомяване на клиента за промени в него. Основанието за обработката им е защитата на легитимните интереси на администратора за предоставяне на качествени услуги.

Запазваме данните за запазените часове в срок от четири календарни години, за да можем да Ви предложим и предоставим услуги, съобразени с индивидуалните Ви потребности и предпочитания.

3.5.       Използване на фризьорски и козметични услуги

При получаване на услугите ни, обработваме следните данни: имена, телефонен номер и/или електронна поща, информация за използваната услуга, както и използвани консумативи, дата и час на предоставяне на услугата с цел подобряване на качеството на услугите и на обслужването, чрез предоставяне на персонализирани услуги. Основанието за обработката е защита на легитимните ни интереси за предоставяне на качествени услуги.

Запазваме данните за използваните услуги в срок от четири календарни години от датата на последното Ви посещение, така че да гарантираме, че можем да Ви осигурим персонализирано изживяване дори да не сме се виждали скоро.

3.6.       Използване на медицински процедури (масаж, криолипоза)

За да използвате предоставяните от нас медицински процедури, е необходимо да обработим данни за имената Ви, телефония номер и/или електронната поща, информация за използваната услуга, както и данни за здравословното Ви състояние. Целта на обработката на посочените данни е предоставяне на безопасни и съобразени със здравословното състояние на лицето услуги, а основанието – изричното Ви съгласие като субект на данните.

3.7.       Поръчка на подаръчен ваучер

За до обработим направена от Вас поръчка и за да сме в състояние да я изпълним, е необходимо да ни предоставите информация за Вашите имена, електронна поща и телефон, имена на получателя на подаръчния ваучер, стойност и срок на ваучера. В процеса на обработка на поръчката, ще запазим данни за дата и номер на поръчката на ваучера, дължима сума, начин на поръчване. Основанието за обработката на данните е защитата на легитимните ни интереси, които се състоят в подобряване на обслужването и разширяване на клиентската ни база.

Съгласно изискванията на данъчното законодателство, запазваме данните за срок от 5 години.

3.8.       Обслужване на клиенти

За да улесним взаимодействието с клиенти и потенциални клиенти, обработваме данни за такива лица при отправяне на въпроси и запитвания на обявените телефон, електронна поща и чрез профилите ни в социалните мрежи, вкл. чрез следните приложения за комуникация: Instagram, Viber, Messenger, WhatsApp. Тази информация включва имена, електронна поща или телефон, както и всяка друга информация, която ни бъде предоставена в процеса на комуникация. Моля не ни предоставяйте информация, която няма отношение към дейността ни!

Основанието за тези дейности по обработка защитата на легитимните ни интереси, които се състоят в ефективно управление на отношенията с клиенти и потенциални клиенти.

Обработваме данните в рамките на 1 година от получаването им, след което ги изтриваме.

3.9.       Маркетинг

За да популяризираме дейността си и за привличане на нови клиенти, използваме различни форми на директен маркетинг. Информацията, която използваме зависи от вида на дейността. Напр. Когато Ви уведомяваме за актуални стоки, промоции и игри чрез съобщения, използваме предоставените електронна поща и/или телефонен номер. Когато популяризираме услугите си чрез социалните мрежи, се използват и данни за Вашите предпочитания. Основаваме тези дейности на легитимните интереси към промотиране и развиване на търговската ни дейност, чрез предоставяне на актуална информация за предлаганите от нас стоки и промоционални условия. Използваме тези данни до 2 години от последното Ви посещение при нас.

Може да обработваме информацията за използваните услуги и за анализ на дейността ни или за маркетингови цели. В този случай основанието за обработката е защитата на легитимните ни интереси, които се състоят в развитието на търговската ни дейност.

 Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. Вие можете по всяко време, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви. За целта можете да използвате опцията за отписване в съобщенията, които получавате или по стандартния начин за упражняване на права, посочен по-долу.

За да споделим резултата от дейността ни, публикуваме снимки на уебсайта и в профилите в социалните мрежи. Стремим се тези снимки да не съдържат лични данни, но ако това е невъзможно, ще поискаме съгласието Ви преди да извършим публикуването. Целта на обработката е разширяване на клиентската база чрез споделяне на резултатите, постигнати за реални клиенти. Основанието за обработката е съгласието на субекта на данните. Обработваме данните Ви докато разполагаме със съгласието Ви.

3.10.   Профили в социалните мрежи

Поддържаме профили профили в социалните мрежи Facebook, Instagram (услуги на Facebook Ireland Ltd.,  4 Grand Canal Square, D2 Dublin)  и TikTok (услуга на TikTok Technology Limited, 2 Cardiff Lane Grand Canal Dock, Dublin 2 DUBLIN, D02 E395) чрез които публикуваме и споделяме съдържание, вкл. търговски съобщения за предлагани от нас стоки и услуги. Когато посещавате нашите профили, съответната социална мрежа регистрира Вашето посещение и поведение чрез бисквитки и други технологии. Можете да научите повече като се запознаете с информацията за поверителност, която всяка от тях предоставя на своите потребители. Основанието за обработката на данните, които се съдържат при посещение и участие в профилите ни в социалните мрежи, е съгласие. Обработваме тези данни, докато разполагаме с Вашето съгласие.

По отношение на информацията, която получаваме чрез услугата Анализ на страници, сме съвместен администратор заедно с Facebook. Услугата ни позволява да разберем как се използват страниците ни и какво е интересно за лицата, които ги посещават но не ни позволяват да ви индивидуализират еднозначно. Основни елементи от споразумението за съвместно администриране, са достъпни на: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

3.11.   Използване на мобилното приложение Murphystyle

Предоставяните чрез приложението услуги се предоставят чрез обработка на лични данни. Подробна информация за дейностите по обработка, можете да намерите в нашата Декларация за поверителност при обработката на личните данни, създадени и получени чрез мобилното приложение „MURPHY STYLE”.

3.12.   Видеонаблюдение

Извършваме видеонаблюдение на помещенията, в които предоставяме услугите си. Подробна информация за видеонаблюдение може да получите като се запознаете с нашата Декларация за поверителност на личните данни, създадени чрез системата за видеонаблюдение на „МЪРФИ М“ЕООД.

3.13.   Взаимодействие с договорни партньори

За ефективното управление на договорните отношения при администриране на правоотношението и при осъществяване на контакт с клиента/ доставчика във връзка със сключения договоробработваме следните видове лични данни:

·         за физическите лица клиенти или доставчици на Дружеството – имена, ЕГН, адрес, телефон и имейл за връзка;

·         за лицата, представляващи физически или юридически лица: имена, адрес и телефони за връзка, електронна поща, длъжност и др.;

·         за служителите, с които се осъществява взаимодействието: имена, длъжност, електронна поща, телефон за контакт.

Законовите основание за обработка на тези данни включват: обработката е необходима, за да се сключи или изпълни договорът; обработката е предвидена в нормативен акт, напр. в Закона за задълженията и договорите, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност и други; обработката е основана на легитимните ни интереси, които са насочени към ефективното управление на бизнес процесите ни и разширяване на дейността ни, напр. може да използваме данните за контакт, за да ви информираме за изменения или допълнения на предоставяните услуги.

Срокът за обработката на тези данни е до 10 години съгласно изискванията на приложимото законодателство.

4.         От кого получаваме данните?

Най-често данните получаваме директно от Вас при посещение на уебсайта, при използване на услугите ни или при осъществяване на контакт с нас. Възможно е данните да бъдат получени от други лица, напр. когато лицето, което прави поръчката и лицето, за което е предназначен ваучерът се различават или при запазване на час за друго лице.

Ако ни предоставяте информация за други лица, уверете се, че имате основание за предоставянето на данните (напр. имате съгласието на лицето) и запознайте лицето с настоящата Декларация за поверителност.

5.         На кого предоставяме личните Ви данни?

В определени случаи може да предоставим достъп до данните на доставчици, които подпомагат дейността ни и ни предоставят услуги, необходими за функционирането на уебсайта. Такива услуги са напр. хостинг и съхранение на данните („СуперХостинг.БГ“ ЕООД), техническо поддържане на уебсайта и системата за резервация („Емас Хаус“ ООД), администриране на клиентската информация чрез системата Fitsys („ПОДДРЪЖКА БГ“ ООД) . Като наши обработващи, те са задължени да осигуряват високо ниво на сигурност, а ние контролираме дейностите по обработка, които извършват.

Не извършваме предаване на личните данни в трети страни или на международни организации, без да сме осигурили надежден механизъм за защита на правата Ви при този обмен. Използваме следните приложения за комуникация: Instagram, Viber, Messenger, като данните се обработват от доставчика на съответното приложение. Някои от тези доставчици са установени извън Европейското икономическо пространство и може да не предоставят ниво на защита, съответстващо на европейските изисквания. Вие избирате как да комуникирате с нас. Изборът на приложение е доказателство за съгласието Ви за обработката на данните Ви извън ЕИП, когато съответният доставчик извършва такава обработка.

Предоставяме данни на компетентните държавни органи винаги, когато това е предвидено в закон.

6.         Защитени ли са данните Ви?

Предприемаме разумни физически, технически и организационни мерки за сигурност, предназначени да защитят всички лични данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на законодателството. Определяме тези мерки въз основа на идентифицираните от нас рискове, правим периодичен преглед на осигурените мерки и при необходимост ги актуализираме.

Ако желаете да научите повече за осигурените мерки, моля свържете се с нас по посочените по-горе начини.

7.         С какви права разполагате?

При обработката на лични данни във връзка с търговската ни дейност, прилагаме добросъвестно законоустановените правила за упражняване правата на субектите на данни.

Като субект на данните имате право да поискате:

·         да Ви предоставим достъп до личните Ви данни, при спазване на правата на третите лица;

·         да отстраним неточни лични данни (включително правото да бъдат попълнени непълни лични данни);

·         да изтрием лични данни. Приложимо е само в следните случаи:

o   личните данни повече не са необходими за целите, за които са обработвани;

o   оттегляте съгласието си и не е налице друго основание за обработката;

o   възразявате срещу обработка основана на легитимните ни интереси и не можем да докажем, че интересите ни имат превес над правата Ви;

o   личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

o   изтриването е необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

·         да ограничим обработката на личните данни само до съхранение, когато:

o   точността на личните данни е оспорена;

o   обработката е незаконна, но възразявате срещу изтриването на личните данни;

o   ние вече не изискваме личните данни, но те все още са ви необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;

·         да оттеглите съгласието си във всеки момент, като оттеглянето няма да засегне вече извършените дейности по обработка;

·         да упражните правото си на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или съгласие, когато обработването им се извършва по автоматизиран начин.

Имате право на възражение срещу обработката на данни, основана на легитимните ни интереси, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни или желаете да упражнявате някое от Вашите права, моля свържете се с нас на следния адрес за електронна кореспонденция: privacy@murphystyle.com.    

Ако искате да упражните права си като субект на данните, изпратете искане за упражняване на права на посочения по-горе електронен адрес. В искането си за упражняване на права следва да посочите своите имена, с цел идентифицирането Ви като субект на данните. Посочете в какво се изразява Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас (физически адрес, електронен адрес), съгласно предпочитаната форма за комуникация.

За да разгледаме искането Ви, трябва да Ви идентифицираме. Ето защо е необходимо да ни изпратите искането си чрез електронната поща или телефонния номер, с които общувате с нас (напр. при извършване на резервация, покупка на подаръчен ваучер или при комуникация през формата за контакт). Ако използвате електронна поща, различна от тази, която вече сте ни предоставили, моля подпишете образеца на искането или имейла с квалифициран електронен подпис.

В случай на необходимост, по наша преценка, може да поискаме допълнително данни за идентификация, както и документ за самоличност. Ще Ви информираме за причините, които налагат предоставянето на допълнителна информация.

Ако считате, че обработката на лични данни е незаконосъобразна или нарушава правата Ви, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до компетентния съд.

BulgarianEnglish

-20% на колагенова терапия GENOSYS MICRONEEDLING до края на април включително (от 130 лв. на 104 лв). Запази час днес!

Created with ❤️ by Perlstyle Studio