Повече за продуктите

Проект „Иновации и конкурентоспособност“

На 03.05.2022г. „Мърфи М” ЕООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.089-2812 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за  преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към осигуряване на средства за: оперативни разходи, включително за суровини, материали и консумативи за дейността.

Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност за постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Проект „Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

 

 

Share
BulgarianEnglish

Изваяно лице без ботокс и филъри: само до края на юни - ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ -18% (от 110 лв на 90 лв)

Created with ❤️ by Perlstyle Studio